Den Hengst VVE beheer

Nieuws

Eis van schriftelijke overeenkomst beschermd ook verkoper

Ook de particuliere verkoper van een woning wordt beschermd door het vereiste van een schriftelijke overeenkomst. Dit heeft de Hoge Raad op 9 december 2011 besloten.

In het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:2) wordt bepaald dat een particuliere koper alleen gebonden kan zijn aan de koop van een onroerende zaak indien de overeenkomst op schrift is gesteld. De wetgever geeft niet-professionele kopers zo een stuk extra bescherming omdat doorgaans mondelinge overeenkomsten al  bindend zijn.

De Hoge Raad heeft deze bescherming nu opgerekt naar de niet-professionele verkoper van een onroerende zaak. Hij of zij is niet aan de verkoop gebonden indien er geen schriftelijke, ondertekende overeenkomst bestaat. Het arrest van de Hoge Raad is te vinden op www.rechtspraak.nl onder LJN-nummer BU7412.

De conclusie is dat wanneer particuliere partijen een onroerende zaak willen verkopen respectievelijk kopen er een schriftelijke overeenkomst moet zijn. Deze dient ook door beide partijen te worden ondertekend. Anders is er geen bindende overeenkomst.

Met dank aan Hans Klaver, advocaat bij BWN Partners Advocaten in Amsterdam.

Tags: ,