Den Hengst VVE beheer

Nieuws

Jaarbijdrage KvK vervalt in 2013

De jaarlijkse verplichte bijdrage aan de Kamer van Koophandel vervalt per 1 januari 2013.

Deze maatregel is  onderdeel van een pakket voorstellen dat de regeldruk voor het Nederlandse bedrijfsleven moet verminderen. Dit geldt ook voor VVE’s. VVE Beheer Den Hengst is blij met deze maatregel, omdat het voor haar klanten minder administratieve rompslomp met zich meebrengt.

Overigens onderzoekt het kabinet naar aanleiding van een motie van de kamerleden Verhoeven en Van Bochove of de verplichte inschrijving van VVE’s helemaal zou moeten vervallen. Naar verwachting komt hier in de loop van het eerste kwartaal van 2012 meer duidelijkheid over.

De jaarbijdrage voor een VVE in 2012 moet nog wel worden voldaan. Het tarief voor 2012 is € 24,08.

Bron: www.rijksoverheid.nl