Den Hengst VVE beheer

Nieuws

VVE’s moeten sparen voor onderhoud

Mensen die een appartement bezitten en in een Vereniging van Eigenaren (VVE) zitten wordt het straks verplicht om te sparen voor het onderhoud en herstel van hun appartementencomplex. Lees het volledige bericht op de Telegraaf Lees meer

Woningbouw in Amsterdam bereikt ‘all time high’

De woningbouwproductie in Amsterdam heeft een verpletterend nieuw record gevestigd. Bouwers in de stad hebben dit jaar 8376 woningen in aanbouw genomen. Vorig jaar waren dat er 5203 en toen was al sprake van een geëxplodeerde bouwproductie. Lees het volledige bericht op het Parool Lees meer

Appartement door VVE naar executieveiling gebracht tegen wil van bank

Voor de juridische VVE praktijk is recent een interessant arrest gewezen: een hypotheekbank probeert de VVE tegen te houden om een rechterlijk vonnis uit te voeren. De VVE had een rechtszaak gewonnen tegen een niet-betalend lid. De VVE wilde de achterstand verhalen door een gedwongen verkoop van het appartementsrecht (executie). De bank vindt dat de […] Lees meer

De Hoge Raad over gemeenschappelijk vs. privé van de VVE

De Hoge Raad heeft zich uitgesproken over wat tot de gemeenschappelijke – en tot de privégedeelten van een VVE behoort. De Hoge Raad heeft bepaald dat alleen de openbare stukken van de VVE hiervoor van belang zijn. Als de splitsingsakte en de splitsingstekening tegenstrijdig zijn, dan moet naar allebei worden gekeken voor het antwoord op […] Lees meer

Vakantietijd: voorkom inbraak!

De vakantieperiode staat voor de deur, maar niet iedereen vertrekt… Als VVE beheerder in Amsterdam geven we graag de volgende tips om de kans op inbraak te verkleinen: Laat geen informatie achter op sociale media als Twitter, LinkedIn en Facebook waaruit blijkt dat u op vakantie bent. Inbrekers zitten ook op sociale media. Zorg ervoor dat […] Lees meer

Geen executieverkoop bij betalingsachterstand

De kort geding rechter in Amsterdam heeft op 13 mei 2013 een belangwekkende uitspraak gedaan in een zaak van een appartementseigenaar die een procedure tegen de hypotheekbank had aangespannen om de gedwongen verkoop van zijn appartement te voorkomen. Het appartementsrecht maakt onderdeel uit van een Vereniging van Eigenaren (VVE). In kort geding vorderen de eigenaren […] Lees meer

BTW verlaging per 1 maart 2013 ook voor tuinonderhoud

Goed nieuws voor VVE’s die op het punt staan een nieuwe tuin aan te leggen of aan tuinonderhoud te (laten) doen. De aangekondigde BTW-verlaging (zie link) per 1 maart 2013 van 21% naar 6% is uitgebreid naar tuinaanleg en tuinonderhoud. Het verlaagde btw-tarief geldt voor een periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014. […] Lees meer

BTW op verbouwingen en renovatie omlaag

Goed nieuws voor VVE’s die op het punt staan (groot) onderhoud te verrichten. Het BTW-tarief op arbeidskosten bij verbouwingen en onderhoud van woningen in de bestaande bouw gaat op 1 maart 2013 omlaag van 21% naar 6%. Bestaande bouw betekent dat de woning twee jaar of ouder moet zijn. De maatregel is onderdeel van het woningmarktakkoord. […] Lees meer

VVE Beheer Den Hengst online met internetportaal

VVE Beheer Den Hengst breidt haar digitale bereikbaarheid verder uit. We zijn op dit moment bezig met de implementatie van nieuwe VVE beheersoftware die ons in staat stelt sneller en efficiënter te werken. In de loop van 2013 zullen we een internetportaal openen waar leden en besturen van onze VVE’s met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord […] Lees meer

BTW verhoogd naar 21% per 1 oktober 2012

Het 19%-tarief van de BTW wordt per 1 oktober 2012 verhoogd naar 21%. Het lage tarief van 6% blijft gelijk. De verhoging gaat in voor goederen en diensten die vanaf 1 oktober 2012 worden geleverd. Bepalend is dus de leveringsdatum en niet de factuurdatum. Ook VVE Beheer Den Hengst is hiermee verplicht om de verhoogde […] Lees meer

Geen dubbele overdrachtsbelasting voor 36 maanden

Om de vastgoedmarkt tijdelijk te ondersteunen heeft Staatssecretaris Weekers van Financiën de zogenaamde 6-maandstermijn voor de overdrachtsbelasting verlengd naar 36 maanden. Hierdoor wordt het mogelijk dat indien men een onroerende zaak koopt en binnen 36 maanden weer verkoopt, er geen dubbele overdrachtsbelasting wordt geheven over de originele koopprijs. Er wordt dan alleen overdrachtsbelasting geheven over […] Lees meer

Betaald parkeren in heel Buitenveldert per 1/6/2012

Als VVE beheerder informeren we graag onze klanten in Amsterdam Buitenveldert over de wijzigingen van het parkeerbeleid. Per 1 juni 2012 geldt voor geheel Buitenveldert betaald parkeren. Vóór 1 juni 2012 was het nog mogelijk om in het gebied ten zuiden van de Van Boshuizenstraat en De Cuserstraat vrij te parkeren. Voor het noordelijk deel […] Lees meer

Huurder niet gebonden aan huishoudelijk reglement VVE

De Hoge Raad heeft op 10 februari 2012 bepaald dat een huurder van een appartement niet direct zelf is gebonden aan het huishoudelijk reglement van een vereniging van eigenaren (VVE). In deze procedure had een woningstichting een procedure aangespannen tegen twee van haar huuders om een schotelantenne van de gevel te verwijderen. De woningstichting was […] Lees meer

Hypotheekrenteaftrek verandert per 1 januari 2013

Op 26 april 2012 hebben de regeringspartijen VVD en CDA met de fracties van D66, GroenLinks en ChristenUnie een akkoord bereikt over een ingrijpend pakket bezuinigingen. Een onderdeel van dit pakket is de aanpak van de hypotheekrenteaftrek. Aflossingsvrije hypotheken die na 1 januari 2013 zijn afgesloten, komen niet meer in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Nieuwe hypotheken […] Lees meer

Overdrachtsbelasting blijft 2%

Als onderdeel van de crisismaatregelen die de regering op 27 april 2012 naar Brussel heeft gestuurd, heeft het kabinet voorgesteld om de overdrachtsbelasting permanent op 2% te houden. De verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% was aanvankelijk bedoeld als tijdelijke maatregel om de vastgelopen koopwoningmarkt weer op gang te helpen. Het was de […] Lees meer

VVE Beheer Den Hengst is op 2 april 2012 verhuisd

Op 2 april doet VVE Beheer Den Hengst BV haar deuren open op een nieuwe locatie in Buitenveldert, op de grens met Amstelveen. Ons nieuwe adres: Assumburg 73-I 1081 GB  Amsterdam Onze overige contactgegevens blijven gelijk: T: 020 – 642 82 48 F: 020 – 442 21 72 E: info@denhengstbeheer.nl Lees meer

Goed regelen bankzaken van de VVE

Eind februari 2012 werd bekend dat vastgoedgroep Redema in haar faillissement ook het spaargeld van tientallen VVE’s heeft meegesleurd. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 1,5 miljoen! Een VVE beheerder beschikt doorgaans over de betaalrekening van de vereniging van eigenaren (VVE) en vaak ook over de spaartegoeden. De achtergrond is dat de beheerder […] Lees meer

Jaarbijdrage KvK vervalt in 2013

De jaarlijkse verplichte bijdrage aan de Kamer van Koophandel vervalt per 1 januari 2013. Deze maatregel is  onderdeel van een pakket voorstellen dat de regeldruk voor het Nederlandse bedrijfsleven moet verminderen. Dit geldt ook voor VVE’s. VVE Beheer Den Hengst is blij met deze maatregel, omdat het voor haar klanten minder administratieve rompslomp met zich […] Lees meer

Eis van schriftelijke overeenkomst beschermd ook verkoper

Ook de particuliere verkoper van een woning wordt beschermd door het vereiste van een schriftelijke overeenkomst. Dit heeft de Hoge Raad op 9 december 2011 besloten. In het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:2) wordt bepaald dat een particuliere koper alleen gebonden kan zijn aan de koop van een onroerende zaak indien de overeenkomst op schrift is […] Lees meer

VVE Beheer Den Hengst ziet huizenverkopen in 2011 dalen

VVE Beheer Den Hengst registreert sinds 1999 de verkoop van appartementsrechten van door haar beheerde VVE’s. In 2011 is het aantal geregistreerde verkopen in (Groot) Amsterdam gedaald met 7% ten opzichte van 2010. Het aantal Verenigingen van Eigenaren dat VVE Beheer Den Hengst beheert is daarentegen met 6% gestegen. Opvallend is dat de daling van […] Lees meer

Tarief overdrachtsbelasting verlaagd naar 2% tot 1 juli 2012

Staatssecretaris Weekers (Belastingen) heeft de overdrachtsbelasting bij het kopen van een eigen huis tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%. Deze maatregel gaat in per 15 juni 2011 en loopt tot 1 juli 2012. De verlaging geldt voor alle woningen en voor het woondeel in bedrijfspanden met een gedeeltelijke woonfunctie. Ook garages en schuren die zich […] Lees meer

Betaald parkeren in Amsterdam Buitenveldert uitgebreid

De gemeente Amsterdam heeft aangekondigd dat per 1 januari 2012 betaald parkeren in Buitenveldert wordt uitgebreid tot aan de Van Boshuizenstraat en tot en met de De Cuserstraat. De belangrijkste veranderingen zijn: Betaald parkeren geldt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur. Het parkeertarief wordt € 1,40 per uur. De Cuserstraat […] Lees meer

Lagere BTW (6%) op verbouwingen verlengd tot 1 oktober 2011

Het btw-tarief voor een verbouwing van een eigen huis is tijdelijk omlaag gegaan van 19% naar 6%. Dit lagere tarief gold aanvankelijk vanaf 1 oktober 2010 tot 1 juli 2011. De verlaging is verlengd tot 1 oktober 2011. De belastingdienst stelt echter diverse voorwaarden aan de verlenging. De belangrijkste zijn: De woning moet minimaal 2 […] Lees meer